Produktförändringar

21 nov Produktförändringar

Följande förändringar kommer ske framöver, kontakta oss för produktbilder alt. övriga frågor.
Ingen förändringar på respektive artikel nummer.

Bruggeman +
Produkten är samma kvalitet, men designen är ny som skiftas nu under hösten.

   —>

Livendo Seigle → Livendo Crème de Levain
Produkten är samma kvalitet, men designen är ny som kommer skiftas under våren 2020.
Även namnbyte till Crème de Levain.

—> 

Bakers Bonus RS190 Star → Relax 200
Produkten är samma kvalitet, men designen är ny som kommer skiftas under våren 2020.
Även namnbyte till Relax 200.

—>